Her bestemmer designet og kunsten

Det handler om at lade sig begejstre, dykke ned i detaljerne og gøre sig umage. Thomas Ibsen der står bag designfirmaet Please Wait To Be Seated, ser stort og flot på gængse indretningsregler og bor med sin familie i et eklektisk og farverigt miks af moderne design og møbelklassikkere fra de hæderkronede, danske arkitekter.

English text at the bottom

Words and styling by Lene Ostenfeldt

Photo Anders Schønnemann

Featured in BO BEDRE, REAL Living Australia

Når man åbner døren ind til Thomas Ibsens store funkisvilla nord for København, er det som at træde ind i et personligt kurrateret og meget hjemligt minimuseum. De 357 kvadratmeter fra starten af 1950erne, er fordelt på tre etager og udstyret med malerier, litografier, tegninger, musik, figurer, arvestykker, møbler fra de store danske mestre, keramik og objekter samlet gennem mange år. Og så selvfølgelig moderne design, der er hele omdrejningspunktet for Thomas Ibsens arbejdsliv og fritid. Det er ni år siden Thomas Ibsen flyttede ind i villaen. Her er der i mere end en betydning højt til loftet og livlig aktivitet i fællesskabet med Thomas` kæreste Olga Bramsen og tre sammenbragte teenagere. Please Wait To Be Seated er etableret af Thomas Ibsen selv og er i dag et af de nyere, danske fremadstormende designfirmaer i Danmark der også vækker international opmærksomhed. Designere som Mette Schelde, All The Way To Paris, Egon Eiermann og Konstantin Grcic indgår i Thomas Ibsens kollektion og går igen i den eklektiske indretningsstil i hele boligen.

” Jeg har stor respekt for den danske designarv og har i høj grad noget med farver. Mikset af gammelt og nyt i forskellige farver, former og materialer i stramt og blødt, tiltrækker mig og vækker min nysgerrighed. Også når det gælder indretningen af min private base ”. Thomas Ibsen, der oprindeligt er uddannet reklamefotograf og har rejst kloden rundt og fotograferet for blandt andre designmagasinet Wallpaper, trækker i dag på et stort internationalt netværk, ” mit visuelle øje er trænet og jeg forholder mig til det sanselige og detaljerigdommen i et ordentligt udført håndværk. Jeg har mødt nogle af verdens bedste stylister, arkitekter og designere hvor der er så meget af dem selv i det de laver, at det bliver en autentisk og inspirerende opgave at samarbejde med dem ”. Villaens forenklede stramme form er typisk for 1920erne til 1950ernes arkitektur. Funktionalismen dengang brød med tidligere normer for husbyggeri og tog afsæt i dagligt brug. Vinduerne blev typisk placeret efter lyset, gerne i hjørnerne. I stueetagen er entre, opholds -, kombineret spisestue- og køkken og soveværelse. Fra alle hjørner er der udsigt og udgang til den frodige have, hvor det altid er muligt at finde en lun og hyggelig krog når solen skinner. Parketgulvet er villaens oprindelige ligesom stukkanterne i loftet.

Huset er tidligere ejet af en kunstner og derfor vækker en helt særlig detalje opmærksomhed i det kombinerede køkken- og spisestue, som er tilbygning til det originale hus og tidligere atelier til beboeren. Kunstneren var veninde med Edith Willumsen, der forærede to relieffer i gips, signeret 1910 og støbt ind i væggen. Edith Willumsen var gift med J. F. Willumsen, en af pionererne bag moderne dansk billedkunst omkring 1900.

” Jeg omgiver mig med mine egne designs fra vores kollektion fordi jeg kan lide dem, men også for at afprøve funktionen af i et hverdagsmiljø og for at lære hvad som er godt og mindre godt, ” forklarer Thomas Ibsen, ” under udviklingen af nyt design, prøver jeg at lokalisere de gamle møbelarkitekters værker og afsøger hvorfor de stadig har værdi og forbliver klassikere, også i en tid som den vi er i nu. Den opdagelse bruger jeg, når jeg leder efter nye designere der på den baggrund kan løse min designopgave. Kombinationen af halvt gammelt og halvt nyt er essensen i udviklingen af design til Please Wait To Be Seated. De møbler og det tilbehør vi producerer skal næste generation kunne arve. Og så håber jeg det appellerer til følelserne hos den der køber. Som modtræk til mange års strømning hvor kvaliteten i udformningen af design simpelthen er for ringe, vil jeg ud over døgnflue essensen og skabe noget der holder ”/LeO

/

Det minder lidt om en overdimensioneret sættekasse. Den arkitekttegnede reol Øresund, af arkitekt Børge Mogensen, rummer et lille udpluk af rejseminder, japansk keramik, vinylsamlingen, magasiner og bøger om kunst og design. Stolen Uncino er designet af Ronan & Erwan Bouroullec, på skrivepulten står Planet Table Lampe, begge fra Please Wait To Be Seated.

Det store køkkenalrum med ovenlys og udgang til haven, er i det tidligere atelier. Spiseafdeling med bord Eiermann2 og stole SE68 designet af Egon Eiermann. Bordpladen i bejdset asketræ er udviklet sammen med håndværkere der laver racer-sejlbåde. Aflang pendel i børstet messing af Anour.

På den originale pejs af grøn marmor i hjørnet af opholdsstuen står en samling af kunst sammen med opslagstavlen Nouveau Pin, designet af All The Way To Paris fra Thomas Ibsens egen kollektion. Det spiller sammen med litografi af Kvium, det sort-hvide maleri på væggen er fra 1969 af Kai Führer.

Det åbne køkken er fra Unoform med stenbordplade og gasblus.

Tedåser og keramik er fra Thomas Ibsens eks-kones butik, Sing Tehus i København.

Thomas Ibsen bor med sin kæreste og tre teenagere i villaen i funkis-stil er fra starten af 1950. De 357 kvadratmeter er fordelt på beboelse og 100 kvadratmeter kælder, hvor blandt andet øver`en til sønnens musik ligger.

Vintage Citroën fra `72 er Thomas Ibsens drømmebil. ” Der er alt muligt i vejen med den og kan absolut ikke køre, men jeg elsker den på grund af det unikke design der repræsenterer 70 `erne. Oprindeligt bestilt som diplomatbil af en fransk præsident ”.

Thomas Ibsen spiller guitar og bas, sønnen August på 16, trommer i bandet Solhverv. Katten i metal er af Cobra-kunstner Cornelli, stolen Spade Chair, designet af Faye Toogood. På væggen hænger fotokunst af Ebbe Stub-Wittrup, i loftet mobile af Ib Geertsen.

Kaffemaskinen kan sit kram for en god kop kaffe skal fremstilles nøjsomt, ifølge Thomas Ibsen, der også med stor begejstring nyder ægte, grøn Matcha-te. Opslagstavlen Nouveau Pin i messing og tekstil, gør det ud som vægdekoration.

Høns i haven leverer morgenægget hver dag og friske krydderurter til madlavningen hentes i højbedene. Hvis man da ikke lige fristes af en lur i hængekøjen.

Haven bag villaen får lov til at være vild og frodig. Her en god solkrog der inviterer til afslapning. Murstenene opvarmes af solen dagen igennem og kaster varme fra sig når dagen går på hæld.

Også i soveværelset leges der frit med gul, rød og blå. En bakke holder styr på samlingen af Buddha-figurer, købt på mange rejser. Stol Grand Prix af Arne Jacobsen, skuffedariet er fra Ikea.

Bridgebordet ved brændeovnen er et arvestykke fra Thomas Ibsens mormor der var semi-proff bridgespiller. Installationen i rød akryl er af Ebbe Stub-Wittrup, spejlet fra Please Wait To Be Seated, Transsience designet af hollænderne Lex Pott og David Derksen.

Det buttede, lille barn i gips, er støbt ind i væggen og fra 1910. Af Edith Willumsen der var gift med kunstmaler og billedhugger J. F. Willumsen. Kay Bojesens abe svinger sig fra kanten.

Uprætentiøs og med sikker sans for farver. Også indretningen i opholdsstuen er en samling af design fra store dele af verden. Sofaen med tekstil Savak er designet af Jasper Morrison for Cappellini. Planet Lamp, designet af Mette Schelde, gulvtæppe designet af Rens og barvogn i armeret glas, designet af Herbert Hirch er alle fra Please Wait To Be Seated. Kunsten på væggen er et arvestykke fra 60erne, en kreativ mangfoldighed af gamle æggebakker, avispapir og metalfolie. Jagtstol af arkitekt Børge Mogensen. I vinduet et antikt rejsealter brugt af nomader og slæbt hjem fra Indien.

Teamet bag den sammenbragte familie. Thomas Ibsen med sin kæreste Olga Bramsen der er grafisk designer.

I stuen på første sal er det ternede arvestykke fra familien sat sammen med moderne Konstantin Grcic stol. Her er udgang til altan.

Inventaret på badeværelset har Thomas Ibsen tegnet og er i oliebehandlet oregonpine træ.

 

/ Design and art sets the stage

It’s all about being carried away, diving into details and making an effort. Thomas Ibsen behind the danish design company Please Wait To Be Seated, dosent give a thing to conventional layout rules and lives with his family in an eclectic and colourful mix of modern design and furniture classics from the illustrious danish architects.

When you open the door to Thomas Ibsens large functionalist villa north of Copenhagen, it is like stepping into a personal curated and very homely mini-museum. The 357 square meter from the beginning of 1950s is spread over three floors and features paintings, lithographs, drawings, music, characters, heirlooms, furniture from the danish masters, ceramics and objects collected over many years. And, of course, new and modern design which is the focal point for Thomas Ibsen’s work and leisure. Nine years ago Thomas Ibsen moved into the villa. Here’s a lot of everyday activity going on and room for everyone in the community with Thomas’ girlfriend Olga Bramsen and three brought-together teenagers. Please Wait To Be Seated is established by Thomas Ibsen himself and is today one of the newer, fast-growing danish design companies wich also attracts international attention. Designers like danish Mette Schelde, All The Way To Paris, Egon Eiermann and Konstantin Grcic is presented in Thomas Ibsen’s collection, each and everyone reflected in the eclectic style of décor throughout the property.

” I do really admire the danish design heritage and has definitely something going on with colours. The mix of old and new in different colors, shapes and materials in tight and smoothe, attracts me and arouses my curiosity. Also when it comes to the decor of my private home and base “. Thomas Ibsen, who`s originally trained as a commercial photographer and traveled the globe shooting for design magazine Wallpaper among others, draw today on a large international network, “my visual eye is trained and I relate to sensuality and details gathered by proper craftmanship. I have met some of the world’s best interiorstylists, architects and designers where there is so much of their own personality in what they do, its so an authentic and inspiring job to cooperate with them “. The villa is simplified tense, typical for 1920s to 1950s architecture. The functionalism architecture broke on that time with previous norms for housebuilding, it was based on daily use. The windows were typically located in the corners to attract as much daylight as possible. On the ground floor is the hallway, the bedroom, the livingroom and the combined kitchen- and diningroom. From every corner there is a view and access to the lush garden, it`s always possible to find a warm and cozy corner here when the sun is shining. Parquet floor is the villa’s original like the stucco in the ceiling.

The house was previously owned by an artist. The combined kitchen- and diningroom, which is extension to the original house and former studio to the resident. The artist was a friend of Edith Willumsen who gave as a gift two reliefs in plaster, signed in 1910 and cast into the wall. Edith Willumsen was married to J. F. Willumsen, one of the pioneers of modern danish art around 1900th

“I surround myself with my own designs from our collection simply because I like them, but I`m also testing the functionality of an everyday environment to learn what is working or what is less good,” explains Thomas Ibsen, “during the development of new design I try to locate the old furniture architects’ works and explore why they still have value and remain classics, even in souch a digitized and fast-speed period like the one we are a part of right know.

I use what I discover when I’m looking for new designers who on that basis can solve my design task. The combination of half old and half new is the essence of the development of design manufactured by Please Wait To Be Seated. The furniture and the accessories we produce must be handed on to the next generation. That’s our goal. And I hope it appeals to the feelings of people who buy. A lot of todays manufactured design has too low quality, I try to influence that by creating something that keeps “/LeO

/

It reminds you of an oversized set box. The architect-designed bookcase is called Øresund by danish architect Børge Mogensen, offers a small selection of souvenirs, Japanese ceramics, a vinyl collection, magazines and books on art and design. The chair Uncino designed by Ronan & Erwan Bouroullec, on the desk stands Planet Table Lamp, both from Please Wait To Be Seated.

The large kitchen with skylight and access to the garden, in the former studio. Dining area with table and chairs Eiermann2 SE68 designed by Egon Eiermann. The table top in stained ash wood is developed together with craftsmen who make racing sailboats. Oblong pendant lamp in brushed brass by danish designbrand Anour.

In the corner in the livingroom the original fireplace in green marble, art displayed along with the message board Nouveau Pin, designed by All The Way To Paris from Thomas Ibsen’s own collection. It interacts with lithograph by Kvium, the black and white paintings on the wall are from 1969 by Kai Führer.

The open kitchen is from Unoform with stone countertop and gas burners.
Tea caddies and ceramics are from Thomas Ibsen’s ex-wife’s store, Sing Teahouse in Copenhagen.

Thomas Ibsen lives with his girlfriend and three teenagers in the villa in the functionalist style from the beginning of 1950. The 357 square meters is divided into residential and 100 square meters basement.

Vintage Citroën from `72 Thomas Ibsen’s dream. “There is everything wrong with it and cant by any chance drive, but I love it because of the unique design that represents the 70` s. Originally commissioned as a diplomatic vehicle of a french president “.

Thomas Ibsen plays guitar and bass, his son August 16, drums in the band Solstice. The cat in the metal is of the Cobra artist Cornelli, chair Spade Chair, designed by Faye Toogood. On the wall photography by Ebbe Stub Wittrup, in ceiling mobile of Ib Geertsen.

The machine is the right stuff for a good cup of coffee. Thomas Ibsen also enthusiastically enjoy genuine green Matcha tea. Message Board Nouveau Pin in brass and textiles do the wall decoration.

Chickens in the urban garden provide breakfast eggs every day and fresh herbs for cooking in raised beds. A nap in the hammock is tempting.

The garden behind the villa are allowed to be wild and lush with sunny corners. The bricks are heated by the sun throughout the day and throws heat back when the day ends.

Also in the bedroom a happy colourplay with yellow, red and blue. A collection of Buddha figures, bought on many trips, keeps on track by a tray. Chair Grand Prix of Arne Jacobsen, small dresser by Ikea.

Bridge table by the stove is an heirloom from Thomas Ibsen’s grandmother who was semi-pro bridge player. The installation of red acrylic is by Ebbe Stub Wittrup-Mirrored from Please Wait To Be Seated Transsience designed by Dutch Lex Pott and David Derksen.

The chubby little baby in plaster is molded into the wall in 1910. By Edith Willumsen who was married to the danish painter and sculptor J. F. Willumsen. Kay Bojesen monkey swings from the edge.

Unpretentiously with an eye for colour. Also the decor in the living room is a collection of design from all over the world. The sofa with fabric Savak was designed by Jasper Morrison for Cappellini. Planet Lamp, designed by Mette Schelde, carpet designed by Clean and bartrolley in reinforced glass, designed by Herbert Hirch are all from Please Wait To Be Seated. The art on the wall is an heirloom from the ’60s, a creative diversity of old egg cartons, newspaper and metal foil. Hunting Chair of architect Børge Mogensen. In the window, an antique portable altar used by nomads brought home from India.

The team behind the brought-together family. Thomas Ibsen with his girlfriend Olga Bramsen, graphic designer.

In the living room on the first floor a checkered family-heirloom does a perfect partnership with modern Konstantin Grcic chair. Exit to the balcony from here.

Thomas Ibsen did the fittings in the bathroom by himself, in oregon pine.